ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO 10 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ

SỞ GD VÀ ĐT NAM ĐỊNH                        CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Số 62   /TB– THPT-PVN                                           Ngày 16 tháng 6 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

 NĂM HỌC 2021-2022

 

Kính gửi:  –  Trưởng  phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên

                            –   Hiệu trưởng các trường THCS huyện Ý Yên

 

Căn cứ công văn số 881/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc điều chỉnh lịch tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022;  Công văn 868/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/6/2021 về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Trường THPT Phạm Văn Nghị thông báo một số nội dung điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 10 như sau:

 

      1, Lich thi: Thi vào ngày 27, 28  tháng 6 năm 2021

Ngày Buổi Bài/ Môn thi Giờ tập trung thí sinh Giờ cắt bì đề thi tại phòng thi Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắtđầu làm bài  

Thời gian làm bài

 

27/6/

2021

Chiều Ngữ văn 13 giờ 30 14 giờ 20 114 giờ 25 14 giờ 30  

120 phút

 

28/6

2021

Sáng Toán  7 giờ 00 7 giờ 50 7 giờ 55  8 giờ 00 120 phút
Chiều Ngoại ngữ 13 giờ 30 14 giờ 20 14 giờ 25 14 giờ 30 60 phút

 

  1. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ đăng ký dự thi:

Từ 8h00 ngày 23 /6/2021 đến 16h ngày 24/6/2021: Thí sinh mua và nộp hồ sơ ĐKDT tại trường THPT Phạm Văn nghị.

3, Lịch tập trung thí sinh

Từ 16h00 ngày 26/6/2021 thí sinh đến trường THPT Phạm Văn Nghị để:

– Xem danh sách dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, diện ưu tiên khuyến khích… Nếu phát hiện sai sót thì báo ngay cho Ban tuyển sinh sửa chữa kịp thời.

– Nhận thẻ dự thi thại phòng thi, mang 01 ảnh 3×4 để dán thẻ, kiểm tra thông tin trên thẻ, nộp lại cho Ban tuyển sinh.

Từ  9h30h  sáng ngày 27/6/2021 tập trung thí sinh nghe giám thị phổ biến Quy chế tại phòng thi.

  1. Công tác phòng dịch: Thí sinh đến điểm thi phải đeo khẩu trang, chấp hành và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Thí sinh từ địa phương khác về phải khai báo y tế tai cơ sở y tế trước khi đi thi.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 52 /TB- THPT- PVN   ngày 10  tháng 5  năm 2021 về việc thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường THPT Phạm Văn Nghị và các van bản hướng dẫn của SGDĐT Nam Định.

Nhận được công văn này đề nghị các trường THCS thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh biết để đăng ký dự thi đúng lịch. Các trường THCS nếu làm hồ sơ dự thi cho thí sinh theo trường cần chú ý kiểm tra hồ sơ hợp lệ, chính xác và khớp thông tin giữa các loại hồ sơ (hiện nay chưa có lịch nhận hồ sơ từ SGD nên các trường THCS liên hệ với văn phòng  để nhận hồ sơ ngay khi Ban tuyển sinh trường nhận từ Sở về).

Thông tin liên hệ: đ/c Phạm Thị Na văn phòng SĐT 02282696888.

 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                   Đã ký

 

                                                                        Nguyễn Văn Cuông

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *