HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO- CBQLGD- NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO- CBQLGD- NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ NĂM HỌC 2023-2024

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sáng ngày 23/9/2023 Trường THPT Phạm Văn Nghị long trọng tổ chức Hội nghị nhà giáo – Cán bộ quản lý giáo dục – Người lao động năm học 2023 – 2024.

Đến tham dự Hội nghị về phía lãnh đạo nhà trường có đồng chí Nguyễn Hà Trung – Phó bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Hồng Hợi – Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đinh Xuân Thu – Phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Cà Trung Hiếu – Chủ tịch công đoàn, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình Hội nghị.

Hội nghị nhà giáo – Cán bộ quản lý giáo dục – Người lao động là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đồng thời đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn bạc, thảo luận. Hội nghị là nơi tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để viên chức, người lao động có kiến nghị những quyền lợi chính đáng với các cấp lãnh đạo.

Để điều hành chương trình, Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có 03 đồng chí: Nguyễn Hà Trung – Phó bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Hồng Hợi – Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Cà Trung Hiếu – Chủ tịch công đoàn trường. Đoàn chủ tịch cũng đã giới thiệu 02 đồng chí: Ngô Thanh Lựu (GV tổ Sử); Dương Thị Thúy (GV tổ TD) làm thư ký Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hà Trung- Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC năm học 2022-2023 đồng thời trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 với phương hướng chung là: Thực hiện tốt chủ đề năm học “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh.

Hội nghị cũng được lắng nghe các bản báo cáo gắn liền với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm học vừa qua. Đó là báo cáo của đồng chí Cà Trung Hiếu – Chủ tịch công đoàn trường tổng kết phong trào thi đua, nội dung khen thưởng năm học trước, dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học mới, dự thảo giao ước thi đua năm học mới; báo cáo của đồng chí Nguyễn Thị Như Hà (Kế toán) về công tác thu, chi tài chính và phúc lợi của cơ quan; báo cáo của đồng chí Nguyễn Văn Long- trưởng ban TTND về hoạt động của ban TTND.

Hội nghị đã thông qua nội quy, quy chế cơ quan; phát động phong trào thi đua; thông qua tiêu chí chấm điểm thi đua năm học 2023-2024; thông qua Nghị quyết Hội nghị và cam kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch Công đoàn, CB, VC với Hiệu trưởng. Nhằm động viên kịp thời những đóng góp của các đồng chí cán bộ, giáo viên đã có nhiều cống hiến trong công tác giảng dạy năm học 2022-2023, lãnh đạo nhà trường đã vinh danh và trao thưởng cho một số đồng chí có thành tích nổi bật. Dù phần thưởng khô

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO- CBQLGD- NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ NĂM HỌC 2023-2024

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sáng ngày 23/9/2023 Trường THPT Phạm Văn Nghị long trọng tổ chức Hội nghị nhà giáo – Cán bộ quản lý giáo dục – Người lao động năm học 2023 – 2024.

Đến tham dự Hội nghị về phía lãnh đạo nhà trường có đồng chí Nguyễn Hà Trung – Phó bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Hồng Hợi – Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đinh Xuân Thu – Phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Cà Trung Hiếu – Chủ tịch công đoàn, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình Hội nghị.

Hội nghị nhà giáo – Cán bộ quản lý giáo dục – Người lao động là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đồng thời đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn bạc, thảo luận. Hội nghị là nơi tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để viên chức, người lao động có kiến nghị những quyền lợi chính đáng với các cấp lãnh đạo.

Để điều hành chương trình, Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có 03 đồng chí: Nguyễn Hà Trung – Phó bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Hồng Hợi – Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Cà Trung Hiếu – Chủ tịch công đoàn trường. Đoàn chủ tịch cũng đã giới thiệu 02 đồng chí: Ngô Thanh Lựu (GV tổ Sử); Dương Thị Thúy (GV tổ TD) làm thư ký Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hà Trung- Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC năm học 2022-2023 đồng thời trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 với phương hướng chung là: Thực hiện tốt chủ đề năm học “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh.

Hội nghị cũng được lắng nghe các bản báo cáo gắn liền với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm học vừa qua. Đó là báo cáo của đồng chí Cà Trung Hiếu – Chủ tịch công đoàn trường tổng kết phong trào thi đua, nội dung khen thưởng năm học trước, dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học mới, dự thảo giao ước thi đua năm học mới; báo cáo của đồng chí Nguyễn Thị Như Hà (Kế toán) về công tác thu, chi tài chính và phúc lợi của cơ quan; báo cáo của đồng chí Nguyễn Văn Long- trưởng ban TTND về hoạt động của ban TTND.

Hội nghị đã thông qua nội quy, quy chế cơ quan; phát động phong trào thi đua; thông qua tiêu chí chấm điểm thi đua năm học 2023-2024; thông qua Nghị quyết Hội nghị và cam kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch Công đoàn, CB, VC với Hiệu trưởng. Nhằm động viên kịp thời những đóng góp của các đồng chí cán bộ, giáo viên đã có nhiều cống hiến trong công tác giảng dạy năm học 2022-2023, lãnh đạo nhà trường đã vinh danh và trao thưởng cho một số đồng chí có thành tích nổi bật. Dù phần thưởng không lớn nhưng đây chính là sự động viên, khích lệ kịp thời để toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên sẽ có thêm nhiều nhiệt huyết, say mê trong công tác giảng dạy.

Bước vào phần tham luận Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Đồng chí Nguyễn Hà Trung – Hiệu trưởng nhà trường lên tiếp thu những ý kiến đóng góp và trả lời, làm rõ những vấn đề mà các đồng chí giáo viên nêu ra liên quan đến sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.

Hội nghị đã tiến hành trong không khí đối thoại dân chủ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần Đoàn kết – Chung sức – Chung lòng hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học mới- năm học 2023-2024.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Hà Trung- Hiệu trưởng nhà trường đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023-2024.

Người lớn nhưng đây chính là sự động viên, khích lệ kịp thời để toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên sẽ có thêm nhiều nhiệt huyết, say mê trong công tác giảng dạy.

Bước vào phần tham luận Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Đồng chí Nguyễn Hà Trung – Hiệu trưởng nhà trường lên tiếp thu những ý kiến đóng góp và trả lời, làm rõ những vấn đề mà các đồng chí giáo viên nêu ra liên quan đến sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.

Hội nghị đã tiến hành trong không khí đối thoại dân chủ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần Đoàn kết – Chung sức – Chung lòng hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học mới- năm học 2023-2024.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Hà Trung- Hiệu trưởng nhà trường đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023-2024.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *