HỘI NGHỊ GIAO BAN 8 TUẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021 KHỐI CÁC PHÒNG GD&ĐT, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Hội nghị giao ban 8 tuần học kỳ I năm học 2020-2021, khối phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và trường Cao đẳng Sư phạm được tổ chức vào 14 giờ 00, ngày 28 tháng 10 năm 2020 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên. Đồng chí Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Song – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Ý Yên; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng chức năng của Sở; các đồng chí Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố và đồng chí Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Hội nghị giao ban 8 tuần học kỳ I năm học 2020-2021, khối phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và trường Cao đẳng Sư phạm được tổ chức vào 14 giờ 00, ngày 28 tháng 10 năm 2020 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên. Đồng chí Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Song – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Ý Yên; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng chức năng của Sở; các đồng chí Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố và đồng chí Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.


Đ/c Nguyễn Tuấn Song – Phó Bí thư huyện, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên phát biểu (Ảnh 1)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tuần học kỳ I, năm học 2020 – 2021 khối Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm. Năm học 2020 – 2021, ngành GD&ĐT đã luôn tích cực, chủ động, sáng tạo và ứng phó kịp thời để có những quyết sách đúng đắn, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bảo đảm an toàn trong trường học, tổ chức khai giảng năm học mới trong toàn tỉnh vào ngày 5/9 và ổn định nền nếp học tập ngay từ đầu năm học. Từ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố đã kịp thời ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ năm học; kịp thời tham mưu với UBND huyện, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách tài chính; trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp học tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Tại các cơ sở giáo dục công tác dạy và học đã đi vào nền nếp, kế hoạch năm học của các nhà trường bám sát các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng GD&ĐT và thực tiễn của địa phương. Các đơn vị đã tích cực chủ động triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 đảm bảo đạt hiệu quả. Nhiều đơn vị huyện, thành phố đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, vì thế khó khăn trong quá trình đổi mới chương trình, SGK từng bước được tháo gỡ.

Các đơn vị đã triển khai thực hiện điều chỉnh, tinh giản nội dung dạy học; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy thêm, học thêm; kế hoạch hoạt động cụm trường; tích cực triển khai các hoạt động đổi mới như dạy học theo định hướng STEM; nghiên cứu khoa học kỹ thuật; đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá…

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định: thực hiện tuyển 500/840 chỉ tiêu được tỉnh giao, đạt 59,5%; Trung cấp sư phạm Mầm non tuyển được 30/59 chỉ tiêu; tuyển sinh cao đẳng chính quy có cân đối ngân sách là 100/239, đạt 41,8% kế hoạch.

Sau khi nghe báo cáo, các phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Sở đã phát biểu ý kiến, trao đổi kinh nghiệm về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021 của đơn vị và đề xuất một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị (Ảnh 2)


Đ/c Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu Kết luận Hội nghị (Ảnh 3)

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT đã phát biểu kết luận và chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo:

1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

– Việc thực hiện quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT: Sở có văn bản báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Bộ và đề nghị Bộ GD&ĐT có hướng dẫn trong thời gian chuyển giao thực hiện Thông tư. Các phòng GDĐT chú ý có những kiến nghị đề xuất khi tỉnh thực hiện quy hoạch (theo hướng mở rộng quy hoạch hoặc giải pháp nâng cao tầng của các đơn nguyên hiện có để đảm bảo đạt chuẩn).

– Về thiết bị dạy học: Nam Định là tỉnh còn khó khăn nên tinh thần là không chờ thiết bị được cấp mới thực hiện mà phải tận dụng tối đa thiết hiện có của các cơ sở giáo dục và huy động các nguồn lực, nhất là phải phát huy tính chủ động, sự sáng tạo của giáo viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia tự làm thiết bị dạy học để kết hợp với các thiết bị hiện có, các thiết bị được huy động từ các nguồn lực để tổ chức dạy học đảm bảo đúng quy định.

2. Về công tác tổ chức:

– Đối với việc tuyển giáo viên mầm non tiếp nhận trước 2015 đã có giải pháp thực hiện, tháo gỡ: Sở đã có công văn số 1690/SGDĐT-GDCN&GDTX, ngày 27/10/2020 về hướng dẫn chấp nhận, quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học). Từ ngày 01/01/2016, thực hiện tuyển đúng như tuyển mới.

– Đối với giáo viên Tiểu học: việc tuyển giáo viên sau ngày 01/7/2019 bắt buộc phải theo Luật Giáo dục 2018 (tuyển trình độ đại học chuyên ngành); các phòng GDĐT phải tìm giải pháp trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tham mưu với các cấp trong việc tuyển dụng giáo viên.

– Về nâng chuẩn trình độ giáo viên: trên cơ sở Kế hoạch nâng chuẩn đào tạo giáo viên của tỉnh, Sở xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình trong kế hoạch của UBND tỉnh.

3. Về công tác quản lý tài chính: tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

4. Về công tác chuyên môn

– Việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của các đơn vị chủ động thực hiện đúng quy trình và nhận được sự đồng thuận của tất cả cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh. Bộ sách giáo khoa “Cánh diều” được các CSGD lựa chọn do: Bộ sách gần gũi và kế thừa thành tố tích cực của chương trình VNEN trước đây; nội dung dễ dạy; khi học có sự hướng dẫn, định hướng của giáo viên; hệ thống học liệu điện tử phong phú, hỗ trợ cho giáo viên, học sinh và cả phụ huynh học sinh.

– Các phòng GD&ĐT huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, rà soát cẩn thận sách, tài liệu tham khảo đưa vào các cơ sở giáo dục; chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát lại thư viện trường học, nhất là các loại sách, tài liệu tham khảo. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7/7/2014 của Bộ GDĐT Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản ấn phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

– Về công tác quản lý dạy thêm, học thêm: thực hiện theo quy định hiện hành; hiện tại các quy định còn đang bỏ ngỏ tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ, Sở sẽ tham mưu với UBND tỉnh để giao trách nhiệm quản lý rõ hơn.

5. Về triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu ngành: Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT chủ trì triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu ngành và nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và báo cáo Lãnh đạo Sở để liện hệ với 02 nhà mạng (Viettell và VNPT Nam Định) để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, dứt khoát không để tình trạng không kết nối được lên trục liên thông.

6. Về công tác cải cách hành chính (CCHC): thực hiện triển khai chữ ký số; tập trung rà soát và triển khai thực hiện các nội dung của công tác CCHC năm 2020; việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực GDĐT.

7. Về công tác an ninh an toàn trường học và phòng, chống dịch bệnh:

– Các đơn vị chú trọng công tác an ninh, an toàn trường học, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình dịch bệnh, không được chủ quan (nhất là dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết…).

– Các phòng cung cấp thông tin về công tác kiểm tra (an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, công tác an ninh, an toàn trường,…) về phòng CTTT tổng hợp để Sở có văn bản gửi các Sở, ngành liên quan thống nhất đầu mối thực hiện trong thời gian tới./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *