Giáo dục thể chất tại trường học

Giáo dục đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phong trào TDTT nước nhà, thực hiện đúng lời dạy “Dân cường thì nước thịnh” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra khi viết “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” cách đây vừa tròn 67 năm. Thực hiện tư tưởng của Người về TDTT tức là góp phần tích cực xây dựng con người mới XHCN phát triển toàn diện, đó là điều mà ngành Giáo dục đã và đang làm, với đối tượng là các em học sinh sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước

Coi trọng phát triển thể chất để phát triển toàn diện cả về đức – trí – thể – mỹ cho học sinh (HS) là vấn đề được nêu tại Nghị quyết 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Mặc dù được xác định có vai trò quan trọng không kém nhiệm vụ dạy các môn văn hóa, song, công tác giáo dục thể chất tại nhiều trường học chưa được quan tâm đúng mức. Thực tế đang đặt ra yêu cầu phải đầu tư mọi mặt cho công tác giáo dục thể chất..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

anlaşmalı boşanma

anlaşmalı boşanma