7 luật và 13 nghị quyết được thông qua tại kì họp khóa 10, quốc hội khóa XIV.

– Danh sách 07 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa XIV
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/32437/07-luat-thong-qua-tai-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv
– 13 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, quốc hội khoá XIV
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/32999/13-nghi-quyet-thong-qua-tai-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *